Строка навигации

МЕЛОРИАЛ E. ГЕЛЛЕРА, БЛИЦ

Final
 

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 IM Bortnyk, Mykola   8.0 UKR M 2600 2670 +0.61 52.0 41.5 42.5 1 1 1 1 1 ½ 1 1 ½
2 Reshetkov, Kirill   7.5 UKR M 2379 2503 +1.55 53.0 41.0 41.0 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 ½
3 IM Kovalev, Denis   7.0 UKR M 2508 2440 -0.29 54.0 44.0 36.0 + 1 1 0 ½ 1 1 1 ½
4 FM Sakun, Volodymyr   7.0 UKR M 2434 2374 -0.32 50.5 39.5 35.5 1 1 1 0 1 ½ ½ 1 1
5 Borsuk, Konstantin   7.0 UKR M 2372 2386 +0.47 48.0 36.5 36.0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
6 GM Golubev, Mikhail i 6.5 UKR M 2423 2449 +0.61 53.0 42.0 36.0 1 1 ½ 1 1 ½ 0 1 ½
7 GM Sivuk, Vitaly   6.5 UKR M 2470 2302 -1.31 51.5 40.0 33.0 1 1 1 0 0 1 1 ½ 1
8 Bordovsky, Vladimir   6.5 UKR M 2327 2296 -0.10 51.0 40.5 34.5 + 1 0 1 1 1 ½ 0 1
9 Volosheniuk, Alexey i 6.5 UKR M 2247 2222 -0.02 48.0 38.0 32.5 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 1
10 FM Sodol, Georgiy   6.5 UKR M 2196 2349 +1.73 48.0 37.5 33.0 1 1 0 1 1 0 1 ½ 1
11 Danilov, Andrey i 6.5 UKR M 1968 2317 +2.90 40.5 33.5 30.0 1 ½ 0 1 1 0 1 1 1
12 Kushko, Dmitriy   6.0 UKR M 2101 2424 +3.11 53.5 42.5 36.0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 0 0
13 IM Mirzoev, Emil   6.0 UKR M 2504 2353 -1.31 50.5 39.5 32.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 0
14 FM Molchanov, Oleksii   6.0 UKR M 2344 2313 -0.01 49.5 37.5 34.0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
15 Aliferenko, Aleksei   6.0 UKR M 2230 2242 +0.35 49.0 38.5 32.0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
16 Larkin, Vladyslav   6.0 UKR M 2078 2147 +0.77 45.5 36.0 29.0 1 0 1 ½ 1 ½ 0 1 1
17 Shpilevoy, Eugen   6.0 UKR M 1906 2145 +1.78 37.0 29.5 26.0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
18 Snigurov, Maxim   5.5 UKR M 2002 2343 +3.13 51.5 42.0 34.5 1 1 1 1 0 ½ ½ ½ 0
19 Kukelko, Alexey   5.5 UKR M 2095 2252 +1.66 48.0 38.5 31.5 - 1 1 1 1 1 ½ 0 0
20 IM Fingerov, Dmitry   5.5 UKR M 2357 2152 -1.82 48.0 38.0 31.5 1 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 0
21 IM Stets, Vasilij   5.5 UKR M 2115 2159 +0.55 48.0 37.5 29.5 1 1 0 1 0 1 0 1 ½
22 Mazurov, Sergey   5.5 UKR M 2063 2077 +0.15 46.0 37.0 29.0 1 0 1 ½ 1 1 0 0 1
23 Makarov, Pavlo   5.5 UKR M 2037 2117 +0.89 46.0 35.5 28.5 1 0 1 0 1 1 1 0 ½
24 Revunov, Mikhail i 5.5 UKR M 1996 2055 +0.66 45.0 35.5 28.0 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 0 1
25 Varanitsa, Yuru   5.5 UKR M 1867 2117 +2.75 43.5 34.0 25.5 1 ½ ½ ½ 0 0 1 1 1
26 Lymar, Vladislav   5.5 UKR M 1921 2109 +1.87 41.5 32.0 28.5 1 0 ½ 1 1 0 1 1 0
27 Voloshchuk, Iliya   5.5 UKR M 2188 1978 -1.93 41.0 32.0 24.0 1 ½ 0 0 1 0 1 1 1
28 CM Borodavkin, Anatoly   5.5 UKR M 1907 1934 +0.39 37.5 28.0 23.0 1 0 0 0 1 1 1 ½ 1
29 Yurovskich, Oleksandr   5.0 UKR M 2239 2067 -1.60 46.5 37.0 27.0 1 1 ½ 0 0 1 ½ 0 1
30 Gorbenko, Rustem   5.0 UKR M 2073 2032 -0.38 46.0 35.5 28.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
31 Zheglov, Vadim   5.0 UKR M 2358 2062 -2.85 45.0 36.0 28.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
32 Shershun, Sergey i 5.0 UKR M 1950 2051 +1.01 45.0 35.5 27.0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
33 Kobets, Dmitrii   5.0 UKR M 0 1949 +0.50 43.0 34.0 23.0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
34 Telitsin, Oleksandr i 5.0 UKR M 2092 2040 -0.46 42.5 32.5 29.0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
35 IM Dovzhenko, Viktor   5.0 UKR M 2021 2020 -0.13 42.5 32.5 26.0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
36 Kovaleva, Marianna wi 5.0 UKR F 2013 1954 -0.40 40.5 31.0 24.0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
37 Sidletsky, Andrey i 5.0 UKR M 1967 2037 +0.50 39.0 31.0 25.5 1 0 1 0 1 ½ ½ 0 1
38 Chernenko, Vladislav   5.0 UKR M 1918 1828 -0.70 39.0 30.0 25.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
39 Puhlik, Uriy i 5.0 UKR M 1868 1825 -0.49 38.5 29.5 20.0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
40 FM Dmitriev, Sergey i 5.0 UKR M 2041 1876 -1.25 37.0 28.5 24.0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
41 Ivasenko, Andrey i 5.0 UKR M 1768 1754 -0.21 34.0 27.0 20.0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
42 Tobak, Mikhail   5.0 UKR M 1722 1770 +0.14 33.0 26.0 21.0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
43 Osyiuk, Yuriy   5.0 UKR M 0 1768 +0.50 32.5 25.0 18.0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
44 WIM Mokriak, Liudmila w 4.5 UKR F 2041 1984 -0.70 46.5 37.5 27.0 1 0 1 1 0 1 0 ½ 0
45 IM Lodotchnikow, Olexandr   4.5 UKR M 1861 2050 +2.01 46.0 36.5 24.0 0 1 1 ½ 0 1 0 1 0
46 Miljutin, Oleg   4.5 UKR M 2033 2031 -0.16 44.0 34.0 27.0 1 0 1 ½ 1 0 1 0 0
47 FM Perelygin, Igor i 4.5 UKR M 2239 1965 -2.72 42.5 32.5 25.0 1 1 0 0 1 ½ 0 0 1
48 Rabinovich, Lev   4.5 UKR M 1887 1901 +0.09 42.5 31.5 20.0 0 ½ 1 1 0 0 0 1 1
49 IM Chayka, Vitaly   4.5 UKR M 1989 2069 +0.65 41.0 32.5 25.5 1 0 1 1 0 0 ½ 1 0
50 Ivashkiv, Yaroslav   4.5 UKR M 1896 1968 +0.58 40.0 31.5 22.5 1 0 ½ 0 1 1 0 0 1
51 IM Chernetskiy, Mykola i 4.5 UKR M 2240 1889 -3.45 38.5 30.5 21.5 0 1 0 1 ½ 1 0 0 1
52 Grosu, Andrey   4.0 UKR M 0 1946 1946 46.0 35.5 24.0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
53 Ursatiy, Aleksandr   4.0 UKR M 1768 1920 +1.16 44.0 33.0 25.0 + 1 0 1 0 0 ½ 0 ½
54 Bernatskiy, Alexander i 4.0 UKR M 1822 1848 +0.12 41.0 30.5 21.0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
55 Chetverik, Alexander   4.0 UKR M 1804 1877 +0.68 40.0 31.0 21.0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
56 Silaeva, Daria w 4.0 UKR F 1642 1842 +1.43 39.5 32.0 18.0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
57 Petrovskiy, Artem   4.0 UKR M 0 1821 1821 39.5 31.0 20.0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
58 Varchenko, Grigory   4.0 UKR M 2096 1787 -3.31 37.5 29.0 23.5 1 0 ½ ½ 1 0 1 0 0
59 Morchadze, Lolita w 4.0 UKR F 1707 1750 +0.18 36.5 28.0 19.0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
60 Riabov, Dmitriy   4.0 UKR M 1882 1818 -0.70 36.5 28.0 18.0 0 1 0 ½ 0 ½ 1 1 0
61 Konstantinova, Viktoriia w 4.0 UKR F 1653 1574 -0.67 36.0 27.5 17.0 0 1 0 0 1 0 ½ + ½
62 Kharchenko, Michail   4.0 UKR M 1621 1663 +0.14 34.5 28.5 17.0 + 0 0 0 0 1 1 0 1
63 Gribkov, Sergey i 4.0 UKR M 1741 1686 -0.64 32.0 24.0 17.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
64 Starun, Aleksandr   4.0 UKR M 0 1589 1589 31.5 24.5 14.0 0 0 0 + 1 0 0 1 1
65 Konfendrat, Vladimir   4.0 UKR M 1884 1587 -2.06 31.5 24.0 16.0 - 0 1 1 0 0 0 1 1
66 Gorovoy, Daniil   4.0 UKR M 1434 1631 +1.17 30.0 23.0 13.0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
67 Yatskar, Martin   3.5 UKR M 0 1622 1622 35.0 26.0 17.0 0 + 0 1 0 ½ 0 0 1
68 Prikhojenko, Sergey   3.5 UKR M 1716 1630 -0.70 34.5 27.5 18.0 0 1 0 1 0 ½ 0 1 0
69 Rudnev, Nikolai   3.5 UKR M 1741 1728 -0.15 34.5 26.5 15.5 - 0 ½ 0 1 1 1 0 0
70 Gonchar, Alexey   3.5 UKR M 0 1693 1693 34.0 25.5 14.0 0 ½ 1 0 0 0 0 1 1
71 Belotserkovsky, Evgeny   3.5 UKR M 1676 1628 -0.60 33.5 26.0 15.0 0 1 0 0 0 ½ 1 1 0
72 Tripulskiy, Mark   3.5 UKR M 1264 1398 +0.72 30.5 24.5 13.0 0 0 0 1 0 ½ 1 1 0
73 Shestakova, Mariya w 3.0 UKR F 1518 1711 +1.73 42.5 32.5 17.0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
74 Shpak, Olga wi 3.0 UKR F 1596 1731 +1.23 41.5 32.0 17.5 0 1 ½ ½ 0 0 1 0 0
75 Vladov, Arsenii   3.0 UKR M 1630 1607 -0.19 39.5 31.5 16.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
76 Pratsyck, Eugine   3.0 UKR M 1772 1721 -0.57 39.0 31.0 18.0 0 ½ 1 ½ 0 1 0 0 0
77 Galevskiy, Mykola   3.0 UKR M 1637 1602 -0.46 39.0 31.0 16.0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
78 Bormotov, Andrii   3.0 UKR M 1624 1664 +0.11 35.0 28.0 15.0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 0 0
79 Dovgan, Artem   3.0 UKR M 1430 1490 +0.22 35.0 28.0 12.0 0 0 1 0 0 0 + 1 0
80 Breslavets, Vladimir   3.0 UKR M 1851 1454 -2.80 34.0 25.5 13.0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
81 Drabkin, Semen   3.0 UKR M 1703 969 -0.91 28.5 22.0 11.0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
82 Lashevich, Yaroslav   3.0 UKR M 0 1024 1024 27.5 23.0 8.0 0 0 0 0 0 + 1 0 1
83 Gorovoy, Kirill   3.0 UKR M 0 1001 1001 24.5 19.0 9.0 0 0 0 1 0 0 0 + 1
84 Galakhov, Vladimir i 2.5 UKR M 2248 1987 -1.90 45.5 33.5 20.0 1 1 0 ½ 0 0 0 - 0
85 Konfendrat, Nikolai   2.5 UKR M 1777 1598 -1.88 39.0 30.5 16.5 0 1 0 1 ½ 0 0 0 0
86 Zolotov, Alexander   2.5 UKR M 1411 1421 -0.10 30.5 24.5 9.5 0 0 ½ 0 1 0 0 0 +
87 Borysenko, Khrystyna w 2.5 UKR F 1482 1560 +0.45 28.0 22.5 13.5 0 0 1 0 1 0 ½ 0 0
88 Volovetskii, Vladislav   2.0 UKR M 0 1374 1374 33.5 24.5 12.0 0 0 + 0 1 0 0 0 0
89 Grudinin, Vlad   2.0 UKR M 0 919 919 32.0 26.0 7.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
90 Morozyuk, Maxim   2.0 UKR M 0 975 975 26.5 21.0 7.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
91 Likhtenshteyn, Yevgeniya w 1.0 UKR F 0 810 810 28.0 19.5 5.0 0 0 0 0 + 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-08-2017 at 18:10